divendres, 1 d’agost de 2008

UNA ULLADA AL MÓN:

“El menjar no es globlal, el menjar es local

i està vinculat a determinades llavors,

a un model de producció i a una cultura.

La identitat d’un poble és el seu menjar

i la gestió de les seves terres.”

Paul Nicholson

Vía CampesinaSense comentaris: veieu els diferents testimonis arreplegats arreu del món.


La Alegría de la huerta