dissabte, 31 de gener de 2009

Ransa Vs Sobirania Alimentaria

El 26 i 27 de Gener va tindre lloc a Madrid la "Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria para Todos (Ransa)" on José Luis Rodríguez Zapatero volia donar continuitat al Plan Global de Acción de las Naciones Unidas y garantir els compromisos de la Cumbre de Roma

“Estamos firmemente resueltos a utilizar todos los medios para mitigar el sufrimiento ocasionado por la crisis actual, a estimular la producción de alimentos y a incrementar la inversión en agricultura, a afrontar los obstáculos para el acceso a la alimentación y a utilizar los recursos del Planeta de manera sostenible, para las generaciones presentes y futuras.

Nos comprometemos a eliminar el hambre y a garantizar hoy y el día de mañana alimentos para todos.

Roma, 5 de junio de 2008”Va ser un foro dominat per el Banco Mundial, el FMI, la OMC i empreses com Monsanto. Un foro on els representants dels xicotets agricultors, que produeixen el 80% dels aliments a nivell mundial, no tenen oportunitat de transmetre tot el que volen dir als espais de debat.

Davant el fracàs de les institucions (la fam afecta a mil milions de persones) el que es demana és deixar pas a la sobirania
alimentaria.

Model fonamentat en l'agricultura de xicotets i mitjans productors, pesca artesanal... donant prioritat a mercats local
s i métodes de producció sostenibles. Este model es fonamenta en el dret a l'alimentació i el dret dels pobles a definir les seues pròpies polítiques agràries.

http://www.ransa2009.org/

http://www.viacampesina.org/La Alegría de la Huerta

dijous, 22 de gener de 2009

AÇÒ NO S'ASSECA:

Ara ja han acabat festes, i el terreny no s'asseca ni volent!

Entre les tasques a fer al camp hem pogut (per fi!!) sembrar alls (pel nadal... ni de guassa), i l'experiència de l'any passat diu que em va anar bé plantar encisams diversos en aquestes setmanes per a tindre la collita a mitjans abril (més o manco); (així com els naps).

S'ha d'arreplegar la ramulla dels fruiters que hem podat en la minva de gener (afanyeu-vos que s'acaba!!!).

La ramulla és el diminutiu de rama més el sufix arcaic -ull/a (un fóssil que perviu en la llengua viva, com ha quedat també Penella en la famosa partida de Cocentaina, que no és més que una penyeta, però amb un sufix diminutiu molt antic -ell/a)

La ramulla ací li'n diem remulla, per un procés d'hipercorrecció. En moltes paraules que la primera síl·laba hi ha la vocal e, hem tendit a obrir-la i la fem a: astendre, asmolador, ascoltar, traballar... , i això hem aprés al llarg del temps que no és massa correcte, així doncs les hem corregides, però ens hem passat de corregir. Mireu, si no, teronja, remulla, rejola...

Per exemple, quan els nostres uelos començaven a parlar castellà, els costava pronunciar el so de la jota castellà, per això es deia allò de "cosele li ha dit a cuan que li dones el mejunque"; ara bé, quan la gent s'ensenyà a dir la jota castellana aparegueren hipercorreccions del tipus josentaina...

El dimoni de penca

dissabte, 10 de gener de 2009

VEGETUS:

Des de "El Menjador" mai ens hem posicionat com a "vegetarians", ja que encara que el 99% del menjar que s'ha ofert fins ara en "El Menjador" ha segut d'orige vegetal, també és veritat que al bloc i en determinades activitats sí que hem considerat als animals com a "ingredients" per a l'elaboració de plats.

Tot açò ho comente perquè fins ara al Menjador heu pogut consultar la revista Vegetus que publica la unionvegetariana semestralment amb informació d'interés per al col·lectiu vegetarià, articles sobre nutrició, referències bibliogràfiques, noticies...
L'ultim número, a banda de consultar-lo podeu endur-se'l, ja que la uniónvegetariana ha augmentat la tirada d'exemplars.


Des d'ací vos animem a que consulteu tant la revista com la seua pàgina web http://www.unionvegetariana.org/.

Encara que no tingeu com a objectiu eliminar de la vostra alimentació els productes d'orige animal, els diferents articles vos donaran una visió de l'actual situació del animals al món actual: granges industrials, sobreexplotació pesquera...

Salut.
La Alegría de la Huerta.

dimarts, 6 de gener de 2009

ESTIC PEIX:


No consumix peix de manera habitual, podríem dir que una o ninguna vegada a la setmana. Però quan ho faig intente que siga de llotges properes (La Vila, Santa Pola, Sant Joan...).

Sempre que vaig a comprar pense que "estic peix", tinc moltes suposicions i molts dubtes als que de moment no tinc respostes clares:

Supose que:
  • La veda de determinades especies és per afavorir la seva reproducció.
  • Hi ha moviments migratoris de diferents especies.
  • El gust dels peixos que et menges varia al llarg de l'any.
  • Hi ha especies que estan en perill com a conseqüència del seu consum.
I em pregunte:

  • Es suficient la veda actual per a que els peixos cada any tornen a recuperar la seva població?
  • Els moviments migratoris son molt llunyans? son en horitzontal, o hi ha especies que viuen a diferents profunditats segons l'època de l'any?.
  • Si el gust dels peixos varia al llarg de l'any: serà per la temperatura de l'aigua?, serà per que varien la seva alimentació?, serà per les migracions
  • Quines especies caldria deixar de menjar, per a permetre la seva recuperació? És molt greu la seua situació?
En aclarir alguns dubtes ja vos conte.

Salut.
La Alegría de la Huerta.