dijous, 13 de novembre de 2008

RECOMANACIONS PER AGAFAR BOLETS:


A continuació vos deixe les recomanacions de l'associació per agafar bolets, intentarem estar al dia en els últims estudis micològics per anar actualitzant-les:


TALLAR O ARRANCAR?:

Les ordenances municipals d’Alcoi i Bocairent prohibixen arrancar els bolets i obligen a tallar-los.

Alguns micòlegs diuen que no hi ha cap inconvenient en arrancar els bolets i si es tallen poden haver infeccions per part de fongs paràsits.

REMOURE EL SOL:

No es deu remenar el sòl amb la mà ni amb cap eïna, ja que es perjudicial per als micel·lis.

Els bolets s'han de veure a simple vista i amb l'ajut d'un bastó s'han de retirar les branquetes necessàries per agafar-los.

CISTELLA:

El transport en cistelles de canya o similars afavorirà que el bolet tinga aire al seu voltant que facilite la seva oxigenació i no siguen atacats per bacteris. Afavorirà que es dispersen les espores i caiguen, encara que, segons alguns micòlegs, no son tantes les que arriben a terra..

També podràs dur-los de forma ordenada sense que es trenquen.

BOLETS MENUTS:

No hem d’agafar els bolets menuts, ja que encara no han fet la seva funció d’escampar espores. Encara que esta pràctica de forma puntual no es un problema greu, sí que pot ser-ho en recollides massives.

IDENTIFICACIÓ DE BOLETS:

Si volem identificar un bolet, hem d’agafar 1 o 2 exemplars adults sencers i algún més jove, hem d’embolicar-los en un full d'al·lumini i anotar el lloc on l’hem trobat, el tipus de vegetació, tipus de sol…per posteriorment identificar-los amb gent experta i ajuda de guies.

BOLET QUE NO HAGES D'AGAFAR, DEIXA'L ESTAR; NO ELS TRENQUES NI ELS ARRENQUES.

EVITEU ELS CRITS PER LA SERRA, LA RESTA DE GENT I LA FAUNA US HO AGRAIRAN.


Salut.

La Alegría de la Huerta.

.