dimarts, 6 de gener de 2009

ESTIC PEIX:


No consumix peix de manera habitual, podríem dir que una o ninguna vegada a la setmana. Però quan ho faig intente que siga de llotges properes (La Vila, Santa Pola, Sant Joan...).

Sempre que vaig a comprar pense que "estic peix", tinc moltes suposicions i molts dubtes als que de moment no tinc respostes clares:

Supose que:
  • La veda de determinades especies és per afavorir la seva reproducció.
  • Hi ha moviments migratoris de diferents especies.
  • El gust dels peixos que et menges varia al llarg de l'any.
  • Hi ha especies que estan en perill com a conseqüència del seu consum.
I em pregunte:

  • Es suficient la veda actual per a que els peixos cada any tornen a recuperar la seva població?
  • Els moviments migratoris son molt llunyans? son en horitzontal, o hi ha especies que viuen a diferents profunditats segons l'època de l'any?.
  • Si el gust dels peixos varia al llarg de l'any: serà per la temperatura de l'aigua?, serà per que varien la seva alimentació?, serà per les migracions
  • Quines especies caldria deixar de menjar, per a permetre la seva recuperació? És molt greu la seua situació?
En aclarir alguns dubtes ja vos conte.

Salut.
La Alegría de la Huerta.