dimarts, 28 d’abril de 2009

ALGUNES DATES SOBRE LES ABELLES:

Fins ara no hem escrit res sobre les abelles, i anem a començar fent una resumida visió histórica:
  • Fa 60 milions d'anys començà el procés evolutiu de l'abella adaptant el seu aparell bucal per aprofitar el nèctar i el pol·len de les primeres plantes angiospermes.
  • Fa 35 milions d'anys apareixen les abelles actuals del gènere apis en zones tropicals del sud-est asiàtic.
  • 150.000 anys a.C. la abella (apis mellifera) colonitza les penínsules del sud d'Europa.
  • 10.000 - 5.000 a. C l'home recollia la mel d'eixams silvestres.
  • 8.000 a.C. l'home cria les abelles en cavitats naturals o preparades per ell mateix.
  • 1 - 64 d.C. a Cádiz, Columela escriu "Els dotze llibres de l'agricultura" i dedica 16 capítols a les abelles.
  • Al 1.851 Charles Langstronth inventarà la caixa de quadres extraïbles, que comportarà una renovació total del treball apícola i multiplicarà la producció de mel.

Salut.
La Alegría de la Huerta.