dissabte, 30 de maig de 2009

TRANSGÈNICS & MONSANTO:

  • Perquè TV3 que ha coproduït el documental "El Mundo según Monsanto" encara no l'ha emés?
  • Perquè a l'Estat Espanyol estan sembrades 80.000 de les 100.000 ha. que hi ha a la UE. de dacsa transgènica MON-810.?
  • Perquè es produïx constantment el fenomen de "puertas giratorias" que consistix en el transvassament d'executius del sector públic al privat i a l'inversa?
Evidentment des del Menjador no tenim les respostes, però si que podeu trobar informació aclaridora a l'article d'Hector Rojo al periòdic Diagonal (http://diagonalperiodico.net/).

També la periodista Marie-Monique Robin ens dona gran quantitat d'informació sobre la multinacional MONSANTO al següent vídeo "El Mundo según Monsanto". La història es contada com si es tractés d'un "Thriller" sobre salut pública.