dimarts, 29 de setembre de 2009

PENSANT EN ELS BOLETS


A la fi de l'anterior temporada de bolets, les serres van quedar amb milions d'espores repartides. De cada espora es va eixir una hifa generant un micel·li primari, quan es van trobar dos d'ells van generar un micel·li secundari i a partir d'ahí amb l'ajuda de les pluges de primavera va eixir un primordi (òrgan en el seu primer estadi de formació).

Si els primordis han passat l'estiu (que ha segut prou sec). Els micel·lis tindran reserves d'aigua de la primavera i estaran aprofitant estes pluges per carregar un poc més les reserves.

En el moment en que la temperatura baixe dels 9 graus les cel·lules es dilataran ràpidament, els primordis s'inflaran i ixiran el bolets. Açò pot passar en una nit (si el micel·li tenia prou reserves d'aigua o en diversos dies).

Cada bolet té unes necessitats hídriques i de temperatura. El cas anomenata fa referència als esclata-sangs.

Podeu trobar més esplicacions d'este tipus al llibre d'Enric Gracia


Salut
La Alegría de la Huerta