dijous, 2 de juliol de 2009

TRACCIÓ ANIMAL:

Bous, vaques, cavalls, ases, mules... ens han ajudat amb gran quantitat de tasques en el quefer diari des de fa segles: anivellar, llaurar, fer solcs, sembrar, "aporcar", transportar, trillar...

A les nostres terres estos han segut els animals més utilitzats, però la capacitat de complicitat de l'home amb l'animal ha fet que en altres llocs s'hagen utilitzat animals adaptats a les condicions específiques del lloc com: gossos, rens, camells, "yaks", elefants...

Sembla que es la opció tècnica més eficient en termes de conversió de l'energia empleada front al treball realitzat. Encara així, altres factors fan que no siga una opció utilitzada actualment.

El que hem perdut a l'ultim segle ha segut molt i supose que amb un poc d'esforç es podria augmentar la població d'animals utilitzats com a tracció. Però el que pense que no seria tan fàcil es recuperar eixe "saber fer" per part de l'home:
    • tècniques per llaurar
    • utilització d'eines
    • tracte als animals
    • vocabulari específic...

Salut
La Alegría de la Huerta